ፌምቴክ ከአፍሪካ ጋር
ተገናኘ

የአፍሪካ ልጃገረዶች እና ሴቶች የስነ ተዋልዶ
ጤና ግባቸውን እንዲያሳኩ ለመደገፍ ቴክኖሎጂን
እና መረጃዎችን እንጠቀማለን።

App Store App Store Google Play Google Play
Phone Phone